Hoe wapen verkrijgen?

Occasioneel schieten
Mede door onze inspanningen, is het nu mogelijk dat "occasionele schutters" één keer per jaar op een schietstand, onder begeleiding, een vuurwapen hanteren. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor meerderjarigen. De schietstand dient een "dagkaart" op te maken die naar de provinciegouverneur gestuurd wordt om een sluitende controle mogelijk te maken. De minimumleeftijd hiervoor is 18 jaar. Heb je interesse om een schietinitiatie te volgen? Dat kan via onze partner www.raptorshootingclub.be

Voorlopige sportschutterslicentie
Wie de smaak te pakken heeft, kan via zijn club een voorlopige sportschutterslicentie aanvragen. Dit document laat toe dat men verder met een vuurwapen het sportschieten beoefent, onder begeleiding van een door de federatie aangestelde lesgever.

Interessant is dat ook minderjarigen, vanaf 16 jaar, een voorlopige sportschutterslicentie kunnen aanvragen. Zij dienen dan uiteraard de schriftelijke toestemming van de ouders voor te leggen. Ze moeten begeleid worden tijdens het schieten, en kunnen geen wapens aankopen.

Deze voorlopige sportschutterslicentie blijft maximaal 1 jaar geldig. Ze is bedoeld om nieuwe leden te leren om veilig met een wapen om te gaan. Een voorlopige sportschutterslicentie is geldig voor één bepaalde wapencategorie:

  • revolver (categorie A);

  • pistool (categorie B);

  • lange wapens gladde loop, zoals b.v. een tweeloop (categorie C);

  • lange wapens getrokken loop, zoals b.v. een grendelkarabijn of lange semi-automaat (categorie D);

  • zwartkruitwapens (categorie E)

U kunt meerdere voorlopige sportschutterslicenties, voor de verschillende wapencategorieën, aanvragen op hetzelfde moment. Het beste vraagt u de voorlopige sportschutterslicentie aan voor de wapens waar u zeker mee bent dat u mee zult kunnen schieten, b.v. omdat u deze wapens zult kunnen lenen van uw club of van een kennis.

Met de voorlopige sportschutterslicentie kunnen geen wapens gekocht worden.

De voorlopige sportschutterslicentie laat toe om, onder begeleiding van een sportschutter die zelf houder is van een geldige ("definitieve") sportschutterslicentie, het sportschieten te beoefenen. Indien een olympische discipline wordt beoefend, moet de begeleider houder zijn van een getuigschrift "initiator".

De sportschutterslicentie

Als houder van een voorlopige sportschutterslicentie kunt u zich dus voorbereiden op de praktische en theoretische proeven om een sportschutterslicentie of een wapenvergunning aan te vragen.

Nadat u voldoende vertrouwd bent met het schuttersgebeuren, veilig een vuurwapen kan hanteren en de toepasselijke regelgeving bestudeerd heeft, kunt u een sportschutterslicentie aanvragen.

U kunt enkel een sportschutterslicentie aanvragen als u al minstens sedert 6 maanden via uw club bent aangesloten bij een federatie. Ook moet u minstens 12 geldige schietbeurten kunnen bewijzen aan de hand van uw sportschuttersboekje.Deze schietbeurten moeten gespreid zijn over minstens 2 trimesters.

De wapenvergunning

Wie houder is van een sportschutterslicentie kan sommige vuurwapens aankopen zonder daarvoor vooraf een wapenvergunning aan te vragen. Voorwaarde is dat de wapens ontworpen zijn voor het sportschieten en gebruikt worden voor een door een federatie aangeboden activiteit. Daarnaast moeten de wapens een aantal technische kenmerken hebben die zijn opgenomen in een lijst (zie verder).

Voor veel van de wapens die door sportschutters gebruikt worden (b.v. pistolen in een kaliber ander dan .22, semi-automatische lange wapens, …) moet nog steeds een wapenvergunning (“vergunning tot het voorhanden hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen”) worden aangevraagd bij de provinciegouverneur.

Wie geen sportschutterslicentie heeft en een wapenvergunning vraagt, zal nog alle proeven (praktijk + theorie) moeten afleggen en ook een goede boekhouding moeten bijhouden over het aantal keren dat hij gaat schieten. Hij zal ook medische attesten moeten aanvragen.

De houder van een sportschutterslicentie moet geen medisch attest voorleggen. Hij moet geen aanwezigheidsattest voorleggen. Als hij een vergunning vraagt voor wapens die behoren tot één van de wapencategorieën waarvoor de sportschutterslicentie geldig is, zal hij ook geen praktische of theoretische proef moeten afleggen.

Een wapen

Luchtdrukwapens zijn vrij verkrijgbare wapens. Het is mogelijk om als beginnend sportschutter zelf een luchtdrukwapen aan te kopen zonder hiervoor een wapenvergunning aan te vragen.

Alle vuurwapens zijn vergunningsplichtig. Er bestaan vuurwapens in alle maten en gewichten:

Deze kunnen in principe pas worden aangekocht mits een “wapenvergunning” afgegeven door de provinciegouverneur bevoegd voor de woonplaats van de schutter. De wapenvergunning is geldig voor de aankoop van één vuurwapen. De regeling omtrent de wapenvergunning komt verder uitgebreid aan bod in deze handleiding. Houders van een sportschutterslicentie zijn vrijgesteld van de meeste voorwaarden die worden opgelegd voor het bekomen van een wapenvergunning. Het is daarom aan te raden om steeds eerst de sportschutterslicentie aan te vragen alvorens u een wapenvergunning aanvraagt.

De houders van een sportschutterslicentie kunnen sommige vuurwapens aankopen zonder dat ze vooraf een wapenvergunning hoeven aan te vragen. De aankoop van het wapen wordt dan geregistreerd via een formulier van overdracht “model 9”. Houders van een voorlopige sportschutterslicentie kunnen met dit document nooit zelf wapens aankopen zonder een vergunning te vragen.

Een beginnend schutter zal het sportschieten moeten aanleren met de wapens die ter beschikking gesteld worden door een club of een andere schutter. Hij kan zelf geen munitie aankopen. Pas nadat hij houder is van een sportschutterslicentie kan hij sommige wapens aankopen (zoals b.v. tweeloop, grendelgeweren of voor het sportschieten ontworpen pistolen in kaliber .22).

De aankoop van semi-automatische lange wapens, van revolvers of van pistolen in een ander kaliber dan .22 is pas mogelijk nadat men houder is van een wapenvergunning.

Munitie

De wapenvergunning, of de sportschutterslicentie en het registratiedocument zijn eveneens geldig voor de aankoop van munitie. Uiteraard kan enkel de munitie worden aangekocht voor het vergunde wapen. Elk ander bezit van munitie is strafbaar.

Beginnende schutters kunnen enkel op de schietstand munitie hebben die ze dezelfde dag gebruiken. Ze mogen deze ook niet meenemen naar huis.